MEDLEM

Esbjerg StigelaugMedlemskab af Esbjerg Stigelaug


Hvis du er ansat eller tidligere ansat i enten Falck Esbjerg eller Sydvestjysk Brandvæsen kan du optages som aktivt eller passivt medlem. Vedtægterne åbner også mulighed for, at personer uden nuværende eller tidligere forbindelse til Beredskabet i Esbjerg, under særlige omstændigheder og med bestyrelsens accept, kan optages som medlemmer.


Årlig kontingent betales til kasseren lige efter årets generalforsamling. Indmeldelse sker til kasseren. Se venligst længere nede på siden.Kontingent udgør årligt:  • Ansat ved Falck eller SVJB.

Aktivt medlem  200 kr.  • Tidligere ansat ved Falck eller SVJB samt folk uden tilknytning til Falck og SVJB. 

Passivt medlem 100 kr.
Indbetales til konto:


Reg.nr: 5971 Kontonr: 0001261822


Husk at angive dit navn ved betalingen...!Husk det er dit eget ansvar som medlem, at holde Kasseren opdateret hvis du skifter e-mail adresse eller mobil nummer. Ellers mister du måske vigtig information og invitationer til arrangementer....!
Uddrag afvedtægter vedr. medlemskab:


§ 3 Medlemskab:


Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er eller har været ansat ved Sydvestjysk Brandvæsen eller Falck station Esbjerg.§ 3 a Indmeldelse:


Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. Medlemskabet er gyldigt når betalingen er registreret.§ 3 b Udmeldelse:


Udmeldelse skal ske til sekretær/kasserer med en måneds varsel til udgangen af et kvartal og indbetalt kontingent tilbage betales ikke.Læs alle "VEDTÆGTER".

Indmeldelse sker skriftligt til:


Søren Jensen


jensenlyd@gmail.com


(Mobil 40186368)AKTIVITETER OG LIGNENDE...


Det er Stigelaugets hensigt primært, at bruge kontingenterne på arrangementer for medlemmerne. Desuden til evt. indkøb af nødvendigt udstyr, reservedele, værktøj eller inventar.


Der vil løbende på hjemmesiden og via medlemmernes oplyste e-mail blive indkaldt til frivillige renoverings- og hygge aftener samt forskellige større eller mindre arrangementer eksempelvis ture af forskellig art.


Se under "AKTIVITETER i menuen"Kom og vær med - vi glæder os til at byde dig velkommen som nyt medlem.