MEDLEMSKAB

Esbjerg Stigelaug

 

 

Medlemskab af Esbjerg Stigelaug

 

Hvis du er ansat eller tidligere ansat i enten Falck Esbjerg eller Sydvestjysk Brandvæsen kan du optages som medlem.

 

Årlig kontingent betales til kasseren lige efter årets generalforsamling. Indmeldelse sker til kasseren. Se venligst længere nede på siden.

 

 

Kontingent udgør årligt:

 

Aktivt medlem 200 kr.

 

Passivt medlem 150 kr.

 

Seniorer 100 kr.

 

Indbetales til konto:

 

Reg.nr: 5971 Kontonr: 0001261822

 

Husk at angive dit navn ved betalingen...!

 

 

Husk det er dit ansvar som medlem, at holde Kasseren opdateret hvis du skifter e-mail adresse eller mobil nummer!

 

 

 

Uddrag afvedtægter vedr. medlemskab:

 

§ 3 Medlemskab:

 

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er eller har været ansat ved Sydvestjysk Brandvæsen eller Falck station Esbjerg.

 

 

§ 3 a Indmeldelse:

 

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer. Medlemskabet er gyldigt når betalingen er registreret.

 

 

§ 3 b Udmeldelse:

 

Udmeldelse skal ske til sekretær/kasserer med en måneds varsel til udgangen af et kvartal og indbetalt kontingent tilbage betales ikke.

 

 

Læs alle "VEDTÆGTER".

 

 

 

 

Indmeldelse sker skriftligt til:

 

Søren Jensen

 

jensenlyd@gmail.com

 

(Mobil 40186368)

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETER OG LIGNENDE...

 

Det er Stigelaugets hensigt primært, at bruge kontingenterne på arrangementer for medlemmerne. Desuden til evt. indkøb af nødvendigt udstyr, reservedele, værktøj eller inventar.

 

Der vil løbende på hjemmesiden og via medlemmernes oplyste e-mail blive indkaldt til frivillige renoverings- og hygge aftener samt forskellige større eller mindre arrangementer eksempelvis ture af forskellig art.

 

 

 

Kom og vær med - vi glæder os til at byde dig velkommen som nyt medlem.