MEDLEMSKABMedlemskab af Esbjerg Stigelaug


Hvis du er ansat eller tidligere ansat ved enten Falck Esbjerg eller Sydvestjysk Brandvæsen kan du optages som aktivt eller passivt medlem. Vedtægterne åbner også mulighed for, at personer uden nuværende eller tidligere tilknytning til Beredskabet i Esbjerg, kan optages som medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning herom.


Årlig kontingent betales til kasseren lige efter årets generalforsamling.                                                                  Indmeldelse sker til kasseren. Se venligst formularen længere nede på siden.Kontingent udgør:


  • Ansat ved Falck eller SVJB.

      Medlemskab  200 kr årligt.  • Tidligere ansat ved Falck eller SVJB.

       Medlemskab  100 kr årligt.  • Personer uden tilknytning til Falck og SVJB. 

       Medlemskab 150 kr årligt.

Indbetales til konto:


Reg.nr: 5971 Kontonr: 0001261822


Husk at angive dit navn ved betalingen...!


MOBILPAY ER IKKE MULIGT !Husk det er dit eget ansvar som medlem, at holde Kasseren opdateret hvis du skifter e-mail, adresse eller mobil nummer. 

Uddrag afvedtægter vedr. medlemskab:


§ 3 Medlemskab:


Som aktivt/passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er eller har været ansat ved Sydvestjysk Brandvæsen eller Falck, station Esbjerg.

I særlige tilfælde kan også civile personer uden tilknytning til ovennævnte optages.§ 3 a Indmeldelse:


Indmeldelse skal ske skriftligt til kasseren på formular via esbjerg-stigelaug.dk under "medlem".

Medlemskabet er gyldigt når betalingen er registreret.§ 3 b Udmeldelse:


Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren på formular via esbjerg-stigelaug.dk under "medlem" med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Indbetalt kontingent tilbage betales ikke.Læs øvrige "VEDTÆGTER".
Indmeldelse sker skriftligt via nedenstående formular til:


Kasser Karsten Hansen


karstenhansen@bbsyd.dk


Mobil 42 17 65 88
Der vil på hjemmesiden og via medlemmernes oplyste e-mail sendes invitationer til sociale arrangementer af forskellig art.Kom og vær med - vi glæder os til at byde dig velkommen som nyt medlem.Med venlig hilsen


Esbjerg Stigelaug
For medlemskab, udmeldelse og ændring af adresse/telefon/e-mail

Udfyld formularen her:

 
 
 
 
 
 
Ønsker medlemskab
Opsig medlemskab (Kontingent tilbagebetales ikke)
Ændre medlemskab: (Fra ansat til tidl. ansat)
Ændre E-mail adresse / Mobil nr. eller andet.
 
Sydvestjysk Brandvæsen
Falcks Redningskorps
 
Sydvestjysk Brandvæsen
Falcks Redningskorps
 
Civilt medlemskab (privat person) Kontingent årlig: 150 kr.
Forenings medlemskab (f. eks. pensionistforening)
Sponsor medlemskab (f. eks et firma/organisation)
 
 
Ønsker at deltage aktivt (f. eks. renovere køretøjer)
Ønsker at være passivt medlem (primært støtte via årlig kontingent)