Kontakt - Bestyrelse

Kontakt (Bestyrelsen)

Formand

(Falck / A-part) :


Michael Friis


Falcks Redningskorps.


maf@falck.dk

40 18 66 24

Varetager foreningens overordnede interesser og ansvar.Kasserer

(SVJB) :


Karsten Hansen

karstenhansen@bbsyd.dk

42 17 65 88

Økonomi

Best. medlem

(Tidl. Falck) :


Morten List Christensen

mb312@esenet.dk

27 24 11 28

PR. m.m.

Best. medlem

(Falck) :


Thomas Hausted 

thausted@gmail.com

20 89 75 20

Revisor supleant

(Tidl. SVJB) :


Trine Kjær Larsen

trinekjaerlarsen@gmail.com

24 84 96 61

Hjemmeside

(Tidl. SVJB) :


Carsten Pedersen

carsten.foto@gmail.com


Best. medlem

(Tidl. Falck og SVJB) :


Ivan Schrøder

ihs@bbsyd.dk

31 50 82 49

Booking af arrangementer, sponsorer, renovering  m.m.

Best. medlem

(SVJB) :


Henrik Nissen

nissenhenrik0@gmail.com

30 29 91 32

Aktiviteter, renovering af køretøjer

Best. medlem

(Falck) :


Kim Kristiansen

diki@esenet.dk

28 53 21 38

Aktiviteter

Revisor

(Tidl. SVJB) :


Christian Holst

chring@bbsyd.dk

23 93 64 82