Bestyrelse

Bestyrelsen

Formand

(Falck / A-part) :


Michael Friis


Falcks Redningskorps.


40 18 66 24

Varetager foreningens overordnede interesser og ansvar.Kasserer

(SVJB) :

Karsten Hansen


42 17 65 88


Best. medlem

(Tidl. Falck) :

Morten List Christensen


PR. m.m.

Best. medlem

(Falck) :

Thomas Hausted 


Revisor supleant

(Tidl. SVJB) :

Trine Kjær Larsen


Hjemmeside

(Tidl. SVJB) :

Carsten Pedersen


Best. medlem

(Tidl. Falck og SVJB) :

Ivan Schrøder


31 50 82 49

Booking af arrangementer, sponsorer, renovering  m.m.

Best. medlem

(SVJB) :

Henrik Nissen


Aktiviteter, renovering af køretøjer

Best. medlem

(Falck) :

Kim KristiansenAktiviteter

Revisor

(Tidl. SVJB) :

Christian Holst