Esbjergs håndsprøjte årg. 1877

Håndsprøjten og museumshjørnet


I Museumshjørnet på beredskabsstationen, Vibevej 18, Esbjerg, står den første håndsprøjte der kom til Esbjerg i 1877.


Derudover rummer museet effekter  hovedsageligt brugt ved Falck Esbjerg, og ved Esbjerg Brand og Redning.


Bl.a. de forskelige vognradioer og radioer/pagere der har været anvendt gennem tiderne.


Esbjerg Stigelaug har også fået overdraget en stor privat samling af hjemmebyggede modelkøretøjer, brandbiler, ambulancer, kranbiler og meget andet, der har været anvendt i Falck gennem tiderne.


Samlingen er overdraget af Hans Åge Jensen fra Varde, i daglig tale "Fut Åge", der gennem hele sit liv har været ivrig modelbygger.


Historien om håndsprøjten


1876:


"Den 14. Marts 1876 gav Ribe Amt efter forslag af Jerne Sogneraad sit minde til, at der anskaffedes en Haandkraftssprøjte med en ydeevne af 50 l/min.

Samtidig fastsættes det ved vedtægt for Brandvæsenets Ordning af 5/7 1876, at udstrækningen af den nye Brandfogedkreds kom til at omfatte Esbjerg, Rørkjær og en del af Strandby"

(Citat "Esbjerg brandvæsen gennem 50 år" af N.J. Sund Nielsen 1946)


1877:


"Den 31 maj 1877 bevilges efter ansøgning af sogneraadet, at der maa optages et laan paa 3600 kr. til den føromtalte haandkraftsprøjte og et sprøjtehus m.v.

Sprøjtehuset blev bygget der, hvor brandstationen i Borgergade senere havde til huse indtil 1957.

Grunden var sponceret af Esbjergs "jorddrot" Niels Christensen.

(Citat "Esbjerg brandvæsen gennem 50 år" af N.J. Sund Nielsen 1946)