Året 2021 - Set og sket


SET OG SKET 2021


11. juni 2021

Reparation af bremser på Bedforden inden kørsel til årets første arrangementskørsel. 

2. august 2021

Så var vi lige en tur til 2 gange 50 års jubilæum i Agerbæk i lørdags

med den ældre dame. Det blev en god oplevelse med afslutning på Agerbæk Hotel. Stort tillykke til jubilarerne.

10. oktober 2021

Klargøring til Esbjerg Stigelaugs 10års jubulæum. Vi glæder os til at mødes til en hyggelig aften.

Esbjerg Stigelaug fyldte 10 år

12. august 2021


Esbjerg Stigelaug fejrede sit 10års jubilæum tirsdag den 12. oktober. Den festlige aften blev afholdt på Beredskabsstationen på Vibevej.

Der var mødt mange glade gæster op denne aften. Både medlemmer og sponsorer og samarbejdspartnere. Uden deres store hjælp og støtte ville lauget nok have væren en skygge af sig selv. Stor tak skal lyde til dem alle.


Der var tydeligt glade gensyn med laugets medlemmer og gamle kollegaer. Aftenen blev indledt med lækker mad iform af guleærter med flæsk, pølse og grisehaler samt alt hvad dertil hører. 

Der var taler af formand Michael Friis, der bød velkommen og takkede medlemmer og sponsorer og samarbejdspartnere for deres store engagement. Blandt andre Esbjerg Listefabrik, Falck Museets Venner, Falck Museet Egeskov og journalist Preben Nielsen fra Jydske Vestkysten. Desuden en række andre sponsorer som desværre ikke kunne deltage.


Ivan Schrøder redegjorde for Esbjerg Stigelaugs 10 årige eksistens.

Også Karsten Bregendorf fra Falck Museets Venner holdt en lille tale hvor han roste arbejdet med Dodgen til hvilken de har bidraget med et flot beløb til den videre restaurering.


Sidst på aftenen bad formanden om ordet. På Stigelaugets vegne blev medlem Magnus Svendsen udnævnt til æresmedlem og fik overrækt et æresbevis.


Aftenen sluttede af med en rundvisning på værkstedet og en kop kaffe. 

Tak til alle gæster fordi I ville være med til at fejre Stigelaugets første 10 år.


Tillykke med jubilæet.
Juleoptog i Esbjerg

26. november 2021

Esbjerg Stigelaug var med til at sørge for transporten af Julemanden. Julemanden ankom til Esbjerg havn med hjemmeværnskutteren og satte sig, efter at have hislt på de mange børn og familier der stod på kajen, op på bagsædet af Bedfordstigen og blev i optog med nisseorkester foran, sammen med borgmesteren, kørt igennem gågaden til torvet hvor juletræet skulle tændes. 

Mannge esbjerggensere var mødt op og det var en hyggelig eftermiddag for Ivan og Carsten.Det er med sorg, at vi har fået oplyst, at tidligere udrykningsleder ved Falck i Esbjerg

Kurt Skovning ikke længere er i blandt os.


Kurt var også medlem af Esbjerg Stigelaug lige fra opstarten i 2011.

Det var en fornøjelse, at have kendt ham.


Vi kondolerer og sender vores varmeste tanker til familien.


Æret være Kurt Skovnings minde.


Esbjerg StigelaugNov. 2021

DØDSFALD

12. november 2021

Fagbladet Horn & lygter har en tosides artikel. Dels fra Stigelaugets 10års jubilæum og dels fra køreturen i Grindsted, samt lidt om Projekt Dodge.

10. november 2021

Så måtte vi have fronten på Bedforden skilt ad. Nederste remskive var blevet ødelagt i notgangen så den levede sit eget liv. Nye dele er bestilt i England til hurtig levevering for  julemanden SKAL køres.