Bestil kørsel

Esbjerg Stigelaug

Kørsel med veteranbrandbil til dit arrangement.


Stigelauget og dets medlemmer medvirker gerne ved kørsel eller udstilling af vort køretøj i den udstrækning det er os muligt.


Primært for medlemmer kan Stigelauget mod betaling bl.a. tilbyde kørsel ved:


- Bryllup

- Konfirmation

- Rund fødselsdag

- JubilæumVi kan også efter særlig aftale tilbyde at opstille køretøj ved eksempelvis:


- Åbenthus

- Marked

- Byfest

- Blå mandag


Desuden deltager Stigelauget så vidt muligt ved:


- Veteranbilstræf

- Oldtimerløb

- Interne arrangementer

- Falckdag på Egeskov

- Beredskabsdag i Esbjerg


Det er Esbjergs gamle drejestige - en Bedford fra 1952 der bruges til arrangementskørsel.Gennemlæs venligst det med rødt på modsatte side først og udfyld så forespørgslen. Priser for kørsel:


Medlemmer af Esbjerg Stigelaug                        kr. 400Ansat på station 424 (ikke medlem)                   kr. 600


Andre, ikke medlemmer

(indenfor Esbjergs kommunegrænse)               kr. 1500


Ved andre typer kørsel kontaktes bestyrelsen for særlig pris og vilkår.Betalingen for kørsel dækker bl.a. brændstofudgifter, udgifter til reservedele og udgifter til Stigelaugets fortsatte virke.


Betaling skal ske senest en uge før kørslen finder sted.

Der sendes bekræftelse på betaling og kørselsaftale  snarest efter betaling er registreret.

Bekræftelsen sendes til den oplyste e-mail adresse.Der tages forbehold for pludselige nødvendige prisændringer, trykfejl og Force majeure!
Opdateret: 08.03.2019


VILKÅR ved booking:


  • Medlemmer af Stigelauget har fortrinsret til bestilling af kørsel.


  • Al kørsel foretages af frivillige fra Stigelauget.


  • Kørsel og bestilling af kørsel sker med forbehold.


  • Booking:

Det er  vigtigt du i god tid forespørger på om en kørsel kan lade sig gøre, således en af vore chauffører kan bookes. 


  • Force majeure:

Forbehold for pludseligt nedbrud af køretøjet eller andre situationer af enhver art, som Stigelauget, dets chauffører eller medlemmer ikke  har kunnet forudse (Force majeure). Besked gives  så vidt muligt til bestiller på oplyste mobil tlf. hvis nedbrud eller lign. forekommer.


  • Ansvar:

Det er bestillers eget ansvar at sørge for  at de fornødne forsikringer gælder før, under og efter kørslen for de personer der skal transporteres.

Det er under eget eller forældre/værges ansvar at børn er med som passager  i vort køretøj både før, under og efter kørsel.


  • Sikkerhed:

Køretøjet der benyttes er synet som veterankøretøj og godkendt. Chaufførerne er  omskolet til køretøjet og  har naturligvis stort kørekort og kører efter de gældende færdselsregler. Passagerer sidder delvist udenfor og der er ikke mulighed for brug af sikkerhedsseler.


  • Bekræftelse på booking:

En kørsel er IKKE booket  af Stigelauget før du har modtaget en  mail fra Stigelauget, om  hvor vidt kørsel på den ønskede dato og klokkeslet kan lade sig gøre. Herefter eller samtidig modtager du en opkrævning til betaling forud for kørslen. Først når betaling er registreret og du har modtaget email herom, er aftalen om kørsel  endelig godkendt.


  • Nedbrud/Aflysning:

Ved  nedbrud/aflysning af kørsel fra Stigelaugets side tilbagebetales  det  forud betalte beløb, snarest. Her opfordres betaler til, at kontake kasseren med henblik på oplysning om hvor til pengene skal tilbageføres.


  • Datasikkerhed:

Ved at sende denne forespørgsel, bedes du  acceptere, at vi benytter os af de personlige oplysninger du indtaster i nedenstående kontaktformular.

Det være sig navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Disse oplysninger benyttes udelukkende til brug ved kørslen samt til udstedelse og udsending af opkrævning for kørsel. Når kørsel til dit arrangement er overstået og opkrævning  er betalt, slettes alle dine personlige indtastede oplysninger.


Forespørgsel på booking af kørsel

Udfyld venligst her:

Ja, jeg Accepterer vilkårene ! (læs det med rødt)
 
Medlem af Stigelauget
Ekstern, Passiv medlem af Stigelauget
Ansat på st. 424 men Ikke medlem af Stigelauget
Andre, ikke medlem
 
Medlem af Stigelauget
Ekstern, Passiv medlem af Stigelauget
Ansat på 424 (ikke medlem)
Andre, Ikke medlem
Barn/barnebarn til medlem
Barn/barnebarn til ikke medlem